Asuküla seltsimajas asub ka raamatukogu.

Asuküla raamatukogu - peaaegu 100-aastane!
Loe lähemalt...
Asuküla raamatukogu asutati 1920.a. seltskonna tegelaste poolt ja kuulub vastavalt avalikkude raamatukogude seaduse §6-le 1924.a. 15. detsembrist Läänemaa Asuküla valla avalikkude raamatukogude võrku

TEADE!

Asuküla Raamatukogu on  alates 19.märtsist SULETUD kuni uute vastavasisuliste korralusteni.

Raamatuid laenutada ja tagastada ei saa. Laenuaega saab pikendada ja päringuid

teostada e-post: asukyla@gmail.com teel.

Lugege koduseid paberraamatuid või e-raamatuid ja püsige terved!


.